GabinetOnline

Regulamin1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
2. DEFINICJE
3. PRAWA AUTORSKIE
4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS USŁUG
5. DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA
6. OKREŚ ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAWARCIE UMOWY
7. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ
8. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA
9. ODPOWIEDZIALNOŚC OPERATORA I REKLAMACJE
10. ZMIANA REGULAMINU


Regulamin wchodzi z życie z dniem : 1.01.2016r

Wróć do strony głównej